What can I create for you?

Hey there! How nice that you take a look at this page! Every designer / photographer has it's own way of working. I can imagine that you're curious about how it all works! In my blogs I also talk about it sometimes... But below a brief summary!

Hee! Wat leuk dat je een kijkje neemt op deze pagina! Iedere ontwerper / fotograaf heeft een eigen werkwijze en ik kan mij voorstellen dat je nieuwsgierig bent hoe dat dan allemaal gaat! In mijn blogs vertel ik er ook zo nu en dan wat over... Maar hieronder een korte samenvatting! (Scroll naar beneden voor uitleg in NL)

Photography + Video

What can I photograph for you?

 • Social Media Content / Editorial
 • Blog / website content (stock photography)
 • Portraits
 • Events
 • Family / Baby Shoots

First of all, it’s nice to get to know each other. Possible with a nice cup of tea, or via telephone / Skype. 

It’s important for photography / video to get to know each other first and hear your ideas!

Which style do you like? What appeals to you? What inspires you? What do you want to show / achieve with it? I like to think along with the concept behind the design or behind the photos. So that I can visualize your story as well as possible! We can brainstorm about this together!

Then we make a plan of action together, which I work out and based on that I make a quotation. If you agree, then we just have to plan a nice day for the shoo

I can also help with the styling of e.g. interiors, exteriors, flatlays, clothing etc. during video & photoshoots.

Design

What can I design for you?

 • Layouts
 • Brochures / Flyers
 • Business cards / Postcards
 • Event / Wedding Invitations
 • Birth announcements
 • Posters

First of all, it’s nice to get to know each other. Possible with a nice cup of tea, or via telephone / Skype.

I would like to hear your ideas about the design / photos and what your wishes are. Which style do you like? What appeals to you? What do you want to show / achieve with it? I like to think along with the concept behind the design or behind the photos. So that I can visualise your story as well as possible! We can brainstorm about this together!

After, I start working with the ideas. I would like to involve you with the design proces. There will be some (small) contact moments where you can give feedback on the created work.

After the final touch, I will deliver the design in the agreed formats.

Wanna see some of my designs?

Fotografie + Video

Wat kan ik voor jou fotograferen?

 • Social Media Content / Editorial
 • Blog/website content (stock fotografie)
 • Portraits
 • Events (Launches, Bruiloft etc)
 • Family/Baby Shoots

Allereerst is het fijn om elkaar te leren kennen. Dat kan met een lekkere kop thee, of via telefoon/skype.

Meer dan bij Design, vind ik het voor fotografie/video belangrijker om elkaar eerst te leren kennen en je ideeën te horen!

Welke style vind je mooi? Wat spreekt jou aan? Wat wil je er mee laten zien/bereiken? Ik denk graag mee met het concept achter de foto’s zodat ik zo goed mogelijk jou verhaal kan verbeelden! Hier kunnen we samen over brainstormen!

Vervolgens maken we samen een plan van aanpak, die werk ik uit en op basis daarvan maak ik een offerte. Als je hiermee akkoord gaat dan hoeven we alleen nog een mooie dag te plannen voor de shoot!

Ook kan ik helpen met het stylen van bijv. interieurs, exterieurs, flatlays, kleding etc. tijdens video & photoshoots.

Ontwerp

Wat kan ik voor jou ontwerpen?

 • Layouts
 • Brochures/Flyers
 • Visitekaartjes / Postcards
 • Event/Bruiloft Uitnodigingen
 • Geboorte kaartjes
 • Posters

Allereerst is het fijn om elkaar te leren kennen. Dat kan met een lekkere kop thee, of via telefoon/skype.

Ik hoor graag je ideeën over het ontwerp/foto’s en wat je wensen zijn. Welke style vind je mooi? Wat spreekt jou aan? Wat wil je er mee laten zien/bereiken? Ik denk graag mee met het concept achter het ontwerp of achter de foto’s. Zodat ik zo goed mogelijk jou verhaal kan verbeelden! Hier kunnen we samen over brainstormen!

Vervolgens ga ik met de ideeën aan de slag. Ik neem je graag mee in het ontwerp proces. We zullen dan ook regelmatig contact hebben over het verloopt, waarbij je ook feedback kan geven op het ontwerp.

Na de ‘final touch’ zal ik het ontwerp aanleveren op de afgesproken formaten.

Benieuwd naar wat ik o.a. al heb ontworpen?